Tag:

20 đơn hàng

TTO - Theo trình bày của anh Võ Hồng Điều nhân viên giao hàng, ở Bình Phước. Anh chở theo hàng chục đơn hàng trên xe, giao cho khách. Khi đang chuẩn bị giao hàng ở phía trong thì tên trộm leo lên xe của anh chạy mất. Video 20 đơn hàng

Video: Shipper bị trộm lấy mất xe và 20 đơn hàng đang đi giao cho khách ở Bình Phước
Camera 360 | 13/12/2020
Video: Shipper bị trộm lấy mất xe và 20 đơn hàng đang đi giao cho khách ở Bình Phước

TTO - Theo trình bày của anh Võ Hồng Điều nhân viên giao hàng, ở Bình Phước. Anh chở theo hàng chục đơn hàng trên xe, giao cho khách. Khi đang chuẩn bị giao hàng ở phía trong thì tên trộm leo lên xe của anh chạy mất.