Tag:

20 bài

Đông đảo khán giả yêu mến giọng ca Hương Lan đã đến thưởng thức đêm nhạc có chủ đề “Buồn trong kỷ niệm” được tổ chức tại phòng trà We, TP.HCM. Video 20 bài

Hương Lan hát hơn 20 bài trong đêm nhạc riêng “Buồn trong kỷ niệm”
Giải trí | 09/08/2019
Hương Lan hát hơn 20 bài trong đêm nhạc riêng “Buồn trong kỷ niệm”

Đông đảo khán giả yêu mến giọng ca Hương Lan đã đến thưởng thức đêm nhạc có chủ đề “Buồn trong kỷ niệm” được tổ chức tại phòng trà We, TP.HCM.