15/07/2019

Sở Y tế tỉnh này đã gửi báo cáo nhanh đến Bộ Y tế và chỉ đạo khẩn các nganh chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân.