Tag:

2 vợ chồng sinh hoạt chung

TTO - Đến nay, ngoài chuỗi lây nhiễm tại một công ty và quán bánh canh O Thanh, cùng ở quận 3, TP.HCM đã xuất hiện thêm một chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới là nhóm người sinh hoạt chung hội thánh ‘truyền giáo phục hung’ ở quận Gò Vấp. Video 2 vợ chồng sinh hoạt chung

Video: TP.HCM xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới là nhóm người sinh hoạt chung 'hội thánh truyền giáo Phục hưng’
Tin nóng   |   27/05/2021
Video: TP.HCM xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới là nhóm người sinh hoạt chung 'hội thánh truyền giáo Phục hưng’

TTO - Đến nay, ngoài chuỗi lây nhiễm tại một công ty và quán bánh canh O Thanh, cùng ở quận 3, TP.HCM đã xuất hiện thêm một chuỗi lây nhiễm COVID-19 mới là nhóm người sinh hoạt chung hội thánh ‘truyền giáo phục hung’ ở quận Gò Vấp.