25/10/2019
DUY THANH – SANH TÀI – THÚY QUYÊN
DUY THANH – SANH TÀI – THÚY QUYÊN

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu chủ đầu tư 2 dự án địa ốc tại TP Nha Trang chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với các khách hàng nước ngoài mua căn hộ trái quy định pháp luật.