Tag:

1977 Vlog

TTO - Nhóm 1977 Vlog với phong cách làm Vlog độc đáo, lấy cảm hứng từ văn học Việt Nam, đã mang về cho mình 3 giải thưởng: đại sứ truyền cảm hứng, top 10 nhân vật truyền cảm hứng và nhóm Trending. Video 1977 Vlog

Video: Nhóm 1977 Vlog sở hữu 3 giải thưởng WeChoice Awards
Tin nóng | 13/01/2020
Video: Nhóm 1977 Vlog sở hữu 3 giải thưởng WeChoice Awards

TTO - Nhóm 1977 Vlog với phong cách làm Vlog độc đáo, lấy cảm hứng từ văn học Việt Nam, đã mang về cho mình 3 giải thưởng: đại sứ truyền cảm hứng, top 10 nhân vật truyền cảm hứng và nhóm Trending.