Tag:

16.000 USD

Sau 3 ngày kêu gọi, tính đến thời điểm hiện tại, trên trang Gofundme.com đã thu được số tiền 16.161 USD ủng hộ chi phí điều trị cho Việt kiều Canada bị tạt axit ở Quảng Ngãi. Video 16.000 USD

Quỹ ủng hộ Việt kiều bị tạt axit thu được hơn 16.000 USDLive
Tin nóng   |   20/02/2019
Quỹ ủng hộ Việt kiều bị tạt axit thu được hơn 16.000 USD

Sau 3 ngày kêu gọi, tính đến thời điểm hiện tại, trên trang Gofundme.com đã thu được số tiền 16.161 USD ủng hộ chi phí điều trị cho Việt kiều Canada bị tạt axit ở Quảng Ngãi.