Tag:

13 tỉnh

Diễn đàn kết nối du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ được tổ chức vào ngày 4 và ngày 5-9 tại trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn Video 13 tỉnh

TP.HCM tổ chức diễn đàn kết nối du lịch với ĐBSCLLive
Bạn có biết   |   14/08/2019
TP.HCM tổ chức diễn đàn kết nối du lịch với ĐBSCL

Diễn đàn kết nối du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ được tổ chức vào ngày 4 và ngày 5-9 tại trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn