Tag:

11 người thiệt mạng

Ít nhất 11 người chết, hàng trăm người đổ bệnh khi cả triệu người tham dự một sự kiện trao thưởng kéo dài hàng giờ dưới trời nắng nóng như đổ lửa ở Ấn Độ. Chính quyền hứa bồi thường cho các nạn nhân. Video 11 người thiệt mạng

Video: Cả triệu người dự trao thưởng dưới nắng 38 độ C, 11 người chết, chính quyền hứa bồi thường
Tin nóng   |   18/04/2023
Video: Cả triệu người dự trao thưởng dưới nắng 38 độ C, 11 người chết, chính quyền hứa bồi thường

Ít nhất 11 người chết, hàng trăm người đổ bệnh khi cả triệu người tham dự một sự kiện trao thưởng kéo dài hàng giờ dưới trời nắng nóng như đổ lửa ở Ấn Độ. Chính quyền hứa bồi thường cho các nạn nhân.