21/06/2019
ĐAN THUẦN – THẾ SẢY – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ
ĐAN THUẦN – THẾ SẢY – HỒNG ĐỨC – TRINH TRÀ

Sau nhiều nỗ lực, con số được báo cáo là TP.HCM đã xử lí được 277 trong số 369 điểm “đen về rác thải”, một kết quả khá ấn tượng trên phương diện những con số. Nhưng ở TP này, thực tế mà người dân luôn đau đáu là nhiều tuyến đường vẫn oằn mình với rác thải.