09/08/2019 08:14 GMT+7

Trường ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn: Cao nhất 21.50 điểm

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Trường ĐH Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn năm 2019 của 36 ngành/nhóm ngành đào tạo. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là công nghệ thông tin với 21.50 điểm.

Các ngành kỹ thuật ôtô, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn 20.95. Các ngành khác dao động từ trên 14 điểm - trên 20 điểm. Nhiều ngành/ chuyên ngành của Trường ĐH Giao thông vận tải năm nay phải xét tiêu chí phụ.

STT

Ngành/ Nhóm ngành

Chuyên ngành/ Nhóm chuyên ngành xét tuyển

Mã xét tuyển

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ (áp dụng với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển)

Điểm Toán

Thứ tự nguyện vọng

I

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI (Trụ sở chính tại Hà Nội) (GHA)

1

Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải, Quản trị Logistics)

GHA-01

A00, A01, D01, D07

20.45

6.60

£ 4

2

Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp)

GHA-02

A00, A01, D01, D07

20.35

6.60

£ 1

3

Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông)

GHA-03

A00, A01, D01, D07

18.95

7.00

£ 2

4

Ngành Khai thác vận tải (gồm 5 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Khai thác vận tải đa phương thức,Vận tải - Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics)

GHA-04

A00, A01, D01, D07

19.10

6.40

£ 2

5

Ngành Kinh tế vận tải (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch)

GHA-05

A00, A01, D01, D07

15.65

5.40

£ 2

6

Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng)

GHA-06

A00, A01, D07

14.80

4.80

£ 1

7

Ngành Công nghệ thông tin

GHA-07

A00, A01, D07

21.50

8.00

£ 2

8

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông)

GHA-08

A00, A01, D01, D07

14.60

4.60

£ 3

9

Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông)

GHA-09

A00, B00, D01, D07

14.65

7.40

£ 1

10

Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí)

GHA-10

A00, A01, D01, D07

19.70

7.20

£ 3

11

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử)

GHA-11

A00, A01, D01, D07

19.95

7.20

£ 3

12

Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng)

GHA-12

A00, A01, D01, D07

16.55

6.80

£ 3

13

Chuyên ngành Máy xây dựng

GHA-13

A00, A01, D01, D07

14.65

5.40

£ 3

14

Nhóm chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính, Kỹ thuật máy động lực, Đầu máy - toa xe, Tàu điện - metro)

GHA-14

A00, A01, D01, D07

14.60

7.60

£ 3

15

Ngành Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô)

GHA-15

A00, A01, D01, D07

20.95

7.20

£ 4

16

Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp)

GHA-16

A00, A01, D07

16.30

5.80

£ 3

17

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông)

GHA-17

A00, A01, D07

18.45

6.20

£ 3

18

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa)

GHA-18

A00, A01, D07

20.95

6.20

£ 2

19

Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng)

GHA-19

A00, A01, D01, D07

15.05

6.40

£ 2

20

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

GHA-20

A00, A01, D01, D07

14.50

6.00

£ 2

21

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Cầu đường bộ)

GHA-21

A00, A01, D01, D07

15.00

6.00

£ 1

22

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ)

GHA-22

A00, A01, D01, D07

15.00

5.00

£ 1

23

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro)

GHA-23

A00, A01, D01, D07

14.55

5.00

£ 1

24

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị)

GHA-24

A00, A01, D01, D07

14.93

5.60

£ 1

25

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô - Sân bay, Cầu - Đường ô tô - Sân bay)

GHA-25

A00, A01, D01, D07

14.65

5.20

£ 1

26

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông đô thị, Công trình giao thông công chính )

GHA-26

A00, A01, D01, D07

14.60

4.60

£ 4

27

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế cầu đường, Địa kỹ thuật công trình giao thông, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình)

GHA-27

A00, A01, D01, D07

14.70

4.20

£ 4

28

Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông)

GHA-28

A00, A01, D01, D07

15.25

3.80

£ 1

29

Ngành Quản lý xây dựng

GHA-29

A00, A01, D01, D07

15.00

6.20

£ 1

30

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Pháp)

GHA-30

A00, A01, D01, D03

14.55

4.80

£ 1

31

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt – Anh)

GHA-31

A00, A01, D01, D07

14.60

6.00

£ 1

32

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật)

GHA-32

A00, A01, D01, D07

15.45

6.20

£ 1

33

Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)

GHA-33

A00, A01, D01, D07

14.65

5.80

£ 1

34

Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp)

GHA-34

A00, A01, D01, D03

15.25

5.00

£ 1

35

Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh)

GHA-35

A00, A01, D01, D07

14.90

5.20

£ 1

36

Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh)

GHA-36

A00, A01, D01, D07

17.35

6.60

£ 2

II

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP. HCM (GSA)

1

Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Máy xây dựng), Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử)

GSA-01

A00, A01, D01, D07

17.45

5.40

£ 1

2

Ngành Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô)

GSA-02

A00, A01, D01, D07

19.95

6.20

£ 2

3

Ngành Kỹ thuật điện (chuyên ngành Trang bị điện trong Công nghiệp và Giao thông)

GSA-03

A00, A01, D01, D07

17.15

6.40

£ 1

4

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp)

GSA-04

A00, A01, D01, D07

15.00

4.40

£ 3

5

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Tự động hóa, Hệ thống giao thông thông minh - ITS)

GSA-05

A00, A01, D01, D07

17.30

5.80

£ 4

6

Ngành Công nghệ thông tin

GSA-06

A00, A01, D07

18.25

6.00

£ 1

7

Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp)

GSA-07

A00, A01, D01, D07

18.70

6.20

£ 1

8

Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế bưu chính viễn thông)

GSA-08

A00, A01, D01, D07

17.50

6.40

£ 2

9

Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải và du lịch)

GSA-09

A00, A01, D01, D07

19.85

6.60

£ 2

10

Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế xây dựng công trình giao thông, Kinh tế quản lý khai thác cầu đường)

GSA-10

A00, A01, D01, D07

16.95

5.00

£ 1

11

Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng đô thị)

GSA-11

A00, A01, D01, D07

16.00

6.20

£ 4

12

Ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh giao thông vận tải)

GSA-12

A00, A01, D01, D07

18.00

6.00

£ 3

13

Ngành Khai thác vận tải (gồm 2 chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics)

GSA-13

A00, A01, D01, D07

20.80

6.80

£ 1

14

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ, Cầu hầm, Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị…)

GSA-14

A00, A01, D01, D07

14.10

2.40

£ 1

15

Ngành Quản lý xây dựng

GSA-15

A00, A01, D01, D07

16.20

6.00

£ 2

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên