Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Học tập nghị quyết phải trở thành việc thường xuyên, trọng tâm

14/03/2022 14:29 GMT+7

TTO - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng việc học tập nghị quyết phải trở thành việc thường xuyên, trọng tâm và phải làm bài bản, khoa học.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Học tập nghị quyết phải trở thành việc thường xuyên, trọng tâm - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi tại hội nghị - Ảnh: TIẾN LONG

Sáng 14-3, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị cán bộ TP, quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM đã tham dự hội nghị.

Trao đổi tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - đã quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không chỉ đánh giá 5 năm thực hiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 mà còn đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020.

Đặc biệt, đại hội nhìn lại giai đoạn phát triển 30 năm đất nước đổi mới và 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, từ đó đặt ra phương hướng, tầm nhìn cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII không chỉ 5 năm tới mà còn xây dựng chiến lược 10 năm và tầm nhìn đến năm 2045.

Đến nay sau một năm thực hiện Đại hội XIII, với quyết tâm chính trị cao, hành động đồng bộ, quyết liệt, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong toàn quốc, chúng ta cơ bản quán triệt được nghị quyết gắn với quán triệt triển khai học tập, nghiên cứu và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động các cấp. Công tác kiểm tra, đánh giá nhận thức, chuyển tải từ nhận thức thành hành động của toàn Đảng cũng đã tốt hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Theo ông Nghĩa, tại cuộc họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Thành công của đại hội không phải ở chỗ thông qua được nghị quyết, bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương mới, quan trọng hơn, thời gian tới phải tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào, vì qua kiểm điểm cho thấy việc tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu.

Do đó, nghị quyết của đại hội phải sớm được thể chế hóa, cụ thể hóa thành những chủ trương, phải chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới; phải làm ra của cải vật chất, dân phải giàu, nước phải mạnh, đời sống của nhân dân phải hạnh phúc, ấm no hơn, thế mới là đại hội thành công".

Trên cơ sở đó, ông Nghĩa cho rằng: "Với tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư, việc học tập nghị quyết phải trở thành việc thường xuyên, trọng tâm và phải làm bài bản, khoa học".

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá TP.HCM đã tiếp tục tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt học tập và triển khai thực hiện nghị quyết.

Đây là tinh thần hết sức trách nhiệm, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ TP trong bối cảnh gần một năm thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 hết sức khó khăn, quyết liệt.

"Hội nghị lần này là những vấn đề cốt lõi thuộc về nguyên tắc, quan điểm mà những đảng viên, cán bộ phải nắm, kiên định trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam cũng như xây dựng Đảng bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

TTO - Tuổi Trẻ Online trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TIẾN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận