Tag: Trung ương Đảng

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Sau 80 năm, Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn khẳng định giá trị, tiếp tục dẫn lối cho văn hóa Việt Nam phát triển.

Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Võ Văn Thưởng: Tôn trọng, nâng chất lượng tư vấn, phản biện của trí thức với các vấn đề lớn

Sáng 16-2, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023.

Giới thiệu 2 nhân sự phó thủ tướng thay các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam

Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV phê chuẩn chức danh phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị Trung ương bất thường đã thống nhất để Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trung ương: Khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật

TTO - Nghị quyết của trung ương yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Kiên trì thực hiện "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ.

Mục tiêu đến 2030, GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt khoảng 7.500 USD

TTO - Nghị quyết của trung ương yêu cầu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, trong đó là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao.

Điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng làm bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

TTO - Chiều 27-10, tại Tỉnh ủy Hải Dương diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 6: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ điểm mới tại Hội nghị lần thứ 6 là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định để 3 ủy viên Trung ương Đảng sau khi bị kỷ luật thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.