05/10/2023 16:20 GMT+7

Trung ương Đảng thảo luận về nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội

Hội nghị Trung ương 8 đã thảo luận về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Trung ương về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 8 - Ảnh: NHẬT BẮC

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 8 - Ảnh: NHẬT BẮC

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 5-10, tiếp tục Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường.

Theo đó, Trung ương đã thảo luận về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 15 ngày 10-6-2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 27 ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương đã thảo luận.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội, đất nước đã phát triển, đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, thể hiện ngày càng rõ tính ưu việt của chế độ.

Trong đó, các chính sách xã hội không ngừng được hoàn thiện, từng bước nâng cao chất lượng, mức hỗ trợ và mở rộng diện bao phủ theo hướng công bằng, tiến bộ, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, cơ bản bảo đảm an sinh của người dân theo quy định của Hiến pháp.

Bên cạnh đó, thể chế thị trường lao động từng bước được hoàn thiện; việc làm cho người lao động cơ bản được bảo đảm. Hệ thống y tế, giáo dục, an sinh và trợ giúp xã hội tiếp tục được kiện toàn và mở rộng.

Quy mô, năng lực, chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu được nâng lên; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện. Nguồn lực thực hiện chính sách xã hội được Nhà nước ưu tiên đầu tư, gắn với đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự tham gia của toàn xã hội…

Tuy nhiên, theo Tổng bí thư, chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội vẫn còn bộc lộ hạn chế, yếu kém, nhìn chung chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Từ đó, Tổng bí thư yêu cầu cần tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao về nhận định, đánh giá tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; sự cần thiết, đúng đắn việc ban hành nghị quyết mới của Trung ương về vấn đề chính sách xã hội.

Trên cơ sở đó, phân tích, dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh tình hình mới, yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới.

Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tổng bí thư nêu rõ trong mọi thời đại và ở bất cứ quốc gia nào, đội ngũ trí thức luôn luôn là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia, dân tộc.

Tổng bí thư đề nghị Trung ương nghiên cứu thật kỹ các tài liệu, tập trung thảo luận, cho ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức.

Chỉ ra những kết quả chủ yếu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phân tích, dự báo bối cảnh tình hình mới.

Từ đó đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ trí thức.

Trong đó, chú ý kế thừa những nội dung còn nguyên giá trị của nghị quyết Trung ương 7 khóa X và bổ sung, phát triển những nội dung mới, phù hợp với thời kỳ mới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIVTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến với dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên