23/07/2023 09:48 GMT+7

Trả lại tiền ứng trước cho các nhà đầu tư tại bán đảo Cam Ranh

Khánh Hòa vừa bãi bỏ hai nghị quyết về việc ứng trước tiền thuê đất của các nhà đầu tư tại bán đảo Cam Ranh và tỉnh sẽ trả lại tiền cho chủ dự án chưa được hoàn tiền đó.

Một khu vực bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) và các dự án đã được xây dựng - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Một khu vực bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) và các dự án đã được xây dựng - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Lãnh đạo Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết nghị quyết bãi bỏ hai nghị quyết về huy động vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh vừa được HDND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 10, khóa VII.

Hai nghị quyết vừa bị bãi bỏ được HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành năm 2008 và 2014, nội dung cho phép "huy động vốn dưới hình thức ứng trước tiền thuê đất của các nhà đầu tư vào khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh trên cơ sở nhà đầu tư tự nguyện và không tính lãi".

Tổng vốn huy động từ năm 2009-2010 để đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh theo hai nghị quyết trên khoảng 1.000 tỉ đồng.

Nhà đầu tư được hoàn vốn tạm ứng cho tỉnh bằng cách trừ dần vào tiền thuê đất thực hiện dự án tại bắc bán đảo Cam Ranh khi đến hạn nộp tiền thuê đất theo quy định pháp luật. Thời hạn hoàn trả vốn tạm ứng được thực hiện kể từ năm 2019.

Thế nhưng tháng 11-2022, Bộ Tài chính có công văn cho rằng "việc tỉnh Khánh Hòa ứng trước tiền thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng là chưa phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn".

Do đó Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Khánh Hòa rà soát để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Vì vậy, UBND tỉnh đã trình và HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua việc bãi bỏ hai nghị quyết huy động vốn từ các nhà đầu tư nói trên.

Lãnh đạo Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh nói rằng theo báo cáo của UBND tỉnh, có nhiều nhà đầu tư đã được hoàn trả tiền ứng trước theo kế hoạch trả vốn tạm ứng trước đây.

Còn các doanh nghiệp đã ứng trước tiền thuê đất cho tỉnh nhưng đến nay chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 200 tỉ đồng. 

Theo nghị quyết mới của HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh sẽ hoàn trả dứt điểm cho các nhà đầu tư vừa nêu trong thời gian hai năm 2024 và 2025, mỗi năm trả khoảng 100 tỉ đồng.

Đầu tư tại bán đảo Cam Ranh phải đấu giá ứng trước tiền thuê đấtĐầu tư tại bán đảo Cam Ranh phải đấu giá ứng trước tiền thuê đất

TTO - Theo qui định mới của tỉnh Khánh Hòa, hiện nay các doanh nghiệp muốn được giao đất để đầu tư tại các khu vực còn lại của khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh thì bắt buộc phải tham gia đấu giá ứng trước tiền thuê đất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên