12/09/2023 13:40 GMT+7

TP.HCM duyệt chủ trương nghiên cứu loạt đề án khuyến khích năng động, sáng tạo

Những giải pháp năng động, sáng tạo tháo gỡ khó khăn về nhà ở ven kênh rạch, xây dựng chung cư cũ, công tác thẩm định giá đất... được TP giao các sở ngành nghiên cứu thành đề án.

Sở Tài nguyên và Môi trường được TP quyết định giao nghiên cứu xây dựng đề án “Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác thẩm định giá đất” - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sở Tài nguyên và Môi trường được TP quyết định giao nghiên cứu xây dựng đề án “Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác thẩm định giá đất” - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương thực hiện nghiên cứu, xây dựng đề án đối với giải pháp sáng kiến đăng ký theo kế hoạch khuyến khích và bảo vệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung. (Kế hoạch 3815 năm 2022 của UBND TP.HCM).

UBND TP quyết định chấp thuận chủ trương giao Sở Xây dựng tổ chức nghiên cứu, xây dựng 5 đề án. Gồm thí điểm xây dựng quy chế quản lý khai thác nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng được giao quản lý. 

Bốn đề án về giải pháp là: thí điểm tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án nhà ở thực hiện theo phương thức hoán đổi giá trị quyền sử dụng đất để lấy quỹ nhà ở do pháp luật chưa quy định cụ thể.

Thí điểm giải quyết cho hộ gia đình đang có nhà trên và ven kênh rạch được thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi Nhà nước thực hiện dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị.

Thí điểm xử lý đối với phần diện tích nhà ở, đất ở sử dụng chung tại các chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước nhằm đẩy nhanh chương trình cải tạo chung cư hỏng trên địa bàn. 

Thí điểm về phương thức xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) từ việc TP không mua lại quỹ nhà ở, đất ở có mục tiêu tái định cư tại các dự án trên địa bàn.

Đối với Sở Công Thương, TP quyết định chấp thuận chủ trương giao sở này nghiên cứu xây dựng đề án “Giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc về pháp lý đầu tư bảo vệ môi trường trong triển khai đề án thành lập Trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất TP”.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng được quyết định giao nghiên cứu xây dựng đề án “Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác thẩm định giá đất”. 

Sở Nội vụ được giao nghiên cứu xây dựng đề án “Thí điểm chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động sáng tạo vì lợi ích chung”.

Sẽ xử lý nghiêm nếu lợi dụng chủ trương để vụ lợi

Kế hoạch 3815 về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của UBND TP.HCM ban hành tháng 10-2022. Việc này nhằm cụ thể hóa Kết luận 14-2021 của Bộ Chính trị.

TP.HCM khuyến khích các giải pháp, sáng kiến tập trung vào các chương trình, đề án, kế hoạch thành phần thuộc bốn chương trình đột phá và trọng điểm mà nghị quyết đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Cùng đó là các vấn đề trọng điểm mà TP đang gặp khó khăn, vướng mắc về pháp lý.

UBND TP sẽ có chính sách khen thưởng và xem xét đề bạt, đưa vào quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với những sáng kiến thành công. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương này để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những cán bộ dám nghĩ, dám làm nào sẽ được khuyến khích bảo vệ?Những cán bộ dám nghĩ, dám làm nào sẽ được khuyến khích bảo vệ?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có tờ trình mới nhất gửi Chính phủ về dự thảo nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên