24/11/2017 19:04 GMT+7

Tìm cách điều chỉnh về bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư

V.HÀ
V.HÀ

TTO - Đây là nội dung trong dự thảo mới nhất về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm giáo sư, phó giáo sư đang được lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Theo quy định trước đây, việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ tiến hành theo ba cấp: Hội đồng ngành, liên ngành; Hội đồng cơ sở GD đại học và Hội đồng giáo sư Nhà nước.

Theo dự thảo mới thì hội đồng ngành, liên ngành sẽ trở thành cơ quan giúp việc cho Hội đồng giáo sư Nhà nước. 

Hội đồng cấp cơ sở chủ yếu xem xét nhu cầu nhân sự có chức danh giáo sư, phó giáo sư của đơn vị, thủ tục, hồ sơ ứng viên. Việc đánh giá trình độ khoa học của ứng viên tùy thuộc vào điều kiện của từng cơ sở (trường ĐH) không bắt buộc.

Hội đồng giáo sư Nhà nước có trách nhiệm xét, thẩm định, đánh giá trình độ khoa học, ngoại ngữ của các ứng viên do Hội đồng cơ sở đề nghị, công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho ứng viên sau khi xem xét đủ hồ sơ, dựa trên đánh giá khoa học từ hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước bổ nhiệm ủy viên Hội đồng giáo sư Nhà nước, thành lập và bổ nhiệm thành viên của hội đồng giáo sư ngành, liên ngành là các nhà khoa học có chuyên môn, uy tín.

Một trong điểm mới của dự thảo đang được lấy ý kiến lần này là quy định cho phép các ứng viên GS thay thế tiêu chuẩn viết sách bằng bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín (thuộc danh mục ISI và Scopus). Trong quy định trước đó, viết sách là tiêu chuẩn bắt buộc các ứng viên phải đáp ứng.

Ngoài ra, dự thảo mới cũng điều chỉnh một số quy định để phù hợp với các ứng viên ở một số ngành đặc thù. 

Cụ thể dự thảo quy định quy đổi điểm công trình khoa học đối với các tác phẩm nghệ thuật, thành tích thi đấu thể thao đoạt giải thưởng quốc gia tối đa 1,5 điểm, đoạt giải quốc tế tối đa 2,0 điểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận