Thanh toán không tiền mặt - Cùng chuyển đổi và thích ứng

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế thương mại toàn cầu. Chuyển đổi dịch vụ công là một trong những mục tiêu của công cuộc Chuyển đổi số để hướng đến xã hội không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

PHÒNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH

Ý kiến bạn đọc (0) Xem tất cả

  Thanh toán không tiền mặt - Cùng chuyển đổi và thích ứng

  Cần biết 20/06/2022

  Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế thương mại toàn cầu. Chuyển đổi dịch vụ công là một trong những mục tiêu của công cuộc Chuyển đổi số để hướng đến xã hội không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

  Bình luận (0)
   Xem thêm bình luận

   Hiện chưa có bình luận nào