Thứ 7, ngày 11 tháng 7 năm 2020

Sẽ không còn doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đơn thuần

08/06/2018 12:14 GMT+7

TTO - Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng sửa đổi, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội Võ Trọng Việt khẳng định sẽ không còn doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đơn thuần.

Sẽ không còn doanh nghiệp quân đội làm kinh tế đơn thuần - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội Võ Trọng Việt - Ảnh: Quochoi.vn

Về nội dung kết hợp giữa quốc phòng với kinh tế xã hội tại điều 15 dự thảo Luật Quốc phòng sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng hiện nay Bộ Quốc phòng đang thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp quốc phòng.

Các doanh nghiệp này sẽ phải làm đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác. Các đoàn kinh tế quốc phòng sẽ đứng chân và hoạt động chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Đoàn kinh tế quốc phòng có nhiệm vụ tham gia xóa đói, giảm nghèo, củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đồng thời là đơn vị quản lý, huấn luyện dự bị động viên, sẵn sàng mở rộng, chuyển thành các đơn vị bộ đội chủ lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội bổ sung quy định về việc Bộ Quốc phòng được cho ý kiến, tham gia thẩm định về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án về kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng.

Sau khi nghe báo cáo của ông Võ Trọng Việt, các đại biểu sáng nay 8-6 đã biểu quyết thông qua dự án Luật Quốc phòng sửa đổi với tỉ lệ tán thành đạt 88,3%.

'Quân đội làm kinh tế phải bình đẳng như doanh nghiệp bình thường'

TTO - Các doanh nghiệp quân đội chỉ nên được ưu tiên khi gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh - ý kiến của hầu hết đại biểu Quốc hội khi thảo luận dự án Luật Quốc phòng sửa đổi.

THÁI BÁ DŨNG
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận