Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022

Chấn chỉnh các doanh nghiệp quân đội có khuyết điểm

26/12/2017 17:18 GMT+7

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc quân đội: Chấn chỉnh hoạt động của các DN quân đội làm kinh tế có khuyết điểm, không để một vài vụ việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội.

Chấn chỉnh các doanh nghiệp quân đội có khuyết điểm - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị quân chính ngày 26-12 - Ảnh TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bí thư Quân ủy trung ương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018, do Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội hôm nay 26-12.

Tổng bí thư nhận định năm 2017 tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đan xen cả cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức.

"Đáng chú ý là các hoạt động khủng bố, vấn đề an ninh trên biển, an ninh mạng, vấn đề hạt nhân tác động đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam", Tổng bí thư nói.

"Trong nước, tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng nhiều thủ đoạn, trong đó có chiến lược ‘diễn biến hòa bình’, thúc đẩy ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’, ‘phi chính trị hóa’ quân đội".

Tổng bí thư cũng nhận định tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; nền kinh tế còn khó khăn, thiên tai, bão lũ xảy ra ở nhiều nơi…, đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng bí thư ghi nhận trong tình hình đó, Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng đã đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả các tình huống, nhất là các vấn đề nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ; biên giới trên đất liền và trên biển được giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Quân đội cũng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; có nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nhận rõ đối tượng, đối tác; chú trọng đưa công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, cả song phương và đa phương…

Tuy vậy, với những thiếu sót, khuyết điểm, Tổng bí thư nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, không né tránh, nói thẳng, nói thật.

Chấn chỉnh các doanh nghiệp quân đội có khuyết điểm - Ảnh 2.

Hội nghị quân chính tổ chức tại Hà Nội ngày 26-12 - Ảnh: TTXVN

Yêu cầu quân đội nỗ lực hơn nữa, Tổng bí thư chỉ ra một số nhiệm vụ cần chú trọng, trong đó có đánh giá, dự báo đúng, kịp thời tham mưu, đề xuất đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

"Vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh" là yêu cầu đối với vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ của quân đội liên quan đến điều chỉnh tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng chính quy, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống bộ đội.

"Chỉ đạo cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nhất là trên các địa bàn chiến lược", Tổng bí thư nói.

Nói về yêu cầu chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức của quân đội, Tổng bí thư yêu cầu kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm thù địch, phản động; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

"Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động của các DN quân đội làm kinh tế có khuyết điểm, tăng cường quản lý đất đai, với cách làm bài bản, chắc chắn, hiệu quả; không để một vài vụ việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội. Phải đặc biệt giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư lưu ý khía cạnh hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, trong đó có việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

"Tôi tin tưởng rằng Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2018; tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của ‘Bộ đội Cụ Hồ’, xứng đáng với lòng tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Tổng bí thư phát biểu.

Quân đội làm kinh tế phải thượng tôn pháp luật Quân đội làm kinh tế phải thượng tôn pháp luật Thoái vốn, cổ phần hóa phần lớn doanh nghiệp quân đội Thoái vốn, cổ phần hóa phần lớn doanh nghiệp quân đội Tạo điều kiện tốt để báo chí tuyên truyền về quân đội Tạo điều kiện tốt để báo chí tuyên truyền về quân đội
Theo TTXVN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận