02/02/2024 21:25 GMT+7

Ra mắt hai cuốn sách mới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hai cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, điện… tiêu biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ba năm 2021 - 2023 vừa ra mắt bạn đọc.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều bài phát biểu, bài viết, trả lời thư, điện... rất sâu sắc trong 3 năm qua - Ảnh: TL

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều bài phát biểu, bài viết, trả lời thư, điện... rất sâu sắc trong 3 năm qua - Ảnh: TL

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt hai cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững;  Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai cuốn sách cho thấy sự sát sao, tâm huyết của Tổng bí thư

Hai cuốn sách nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta và quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, điện… tiêu biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong ba năm 2021 - 2023 triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sách cũng cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tổng bí thư trên các lĩnh vực, với các ngành, các cấp, các địa phương.

Cuốn sách Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ tháng 4-2021 đến tháng 12-2022.

Sách cho bạn đọc cái nhìn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động đến toàn thế giới, trong nước cũng ảnh hưởng rất nặng nề, song sự định hướng mang tầm chiến lược của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng bí thư là động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai nghị quyết và những mục tiêu của Đại hội XIII với quyết tâm cao.

Cuốn sách Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2023.

Sách cho thấy sự chỉ đạo sát sao, tâm huyết của người đứng đầu Đảng ta với các vấn đề quan trọng của đất nước trong năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Năm 2023, tăng trưởng kinh tế đạt hơn 5%, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Lần đầu tiên GDP của nước ta đạt mức 430 tỉ USD, đứng thứ 3 trong ASEAN và thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài.

Điểm đặc biệt là, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, hoạt động đối ngoại của Việt Nam tiếp tục diễn ra sôi động, liên tục, đạt nhiều kết quả quan trọng, trở thành điểm sáng đầy ấn tượng của năm 2023, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta tiếp tục phát huy trường phái đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam: mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường.

Đến nay, Đảng ta đã có quan hệ với 253 đảng ở 115 quốc gia trên thế giới, trong đó có 92 đảng cộng sản, 63 đảng cầm quyền, 38 đảng tham gia liên minh cầm quyền, tham chính...

Về quan hệ ngoại giao nhà nước, Việt Nam đã mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với 193 quốc gia, trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt, 6 nước đối tác chiến lược toàn diện, 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện, đặc biệt với 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Hai cuốn sách vừa ra mắt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Hai cuốn sách vừa ra mắt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Một năm phá nhiều "đại án"

Một điểm sáng nổi bật của năm 2023 mà bạn đọc dễ dàng nhận ra từ cuốn sách cũng như từ quan sát thực tế đất nước đó là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng.

Với tinh thần "không dừng, không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", trong năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn.

Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, nhất là các vụ "đại án", tiếp tục được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

Những kết quả đạt được trong ba năm 2021 - 2023 là quan trọng, song Tổng bí thư nhiều lần nhắc nhở: "Chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được, bởi vì đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là những khó khăn thách thức gay gắt, mới xuất hiện".

Theo đại diện nhà xuất bản, hai cuốn sách của Tổng bí thư thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mang tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, là tài liệu quý để các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức Đảng nghiên cứu, quán triệt nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung, giá trị của hai cuốn sách quý đến với bạn đọc trên cả nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng phát hành bản điện tử hai cuốn sách của Tổng bí thư trên trang https://sachquocgia.vn.

Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao bản sắc Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao bản sắc 'cây tre Việt Nam'

Đây là cuốn sách đầu tiên tập hợp bài viết, phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao, cũng như những nhận xét của giới học giả về các đóng góp của ông với trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0