Sự kiện

Quy định mới về bắn pháo hoa

Quy định mới cho phép người dân bắn pháo hoa (loại không gây tiếng nổ) trong dịp lễ, tết, sinh nhật...