Xung đột Israel - Hamas

Chương trình

Xung đột Israel - Hamas

Quân đội Israel đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát vùng sa mạc xung quanh dải Gaza, đồng thời sơ tán người dân khỏi khu vực biên giới. Số người chết trong cuộc xung đột Israel - Hamas không ngừng tăng.

Hamas đã thả 25 con tin đầu tiên bị bắt ở Gaza
Thế giới   |   25/11/2023
Hamas đã thả 25 con tin đầu tiên bị bắt ở Gaza

Ngày 24-11, Hamas đã thả 25 con tin đầu tiên bị bắt ở Gaza. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết có 12 con tin Thái Lan nằm trong số những người này.