Cảnh báo đừng để ‘mất bò mới lo làm chuồng’

Chương trình

Cảnh báo đừng để ‘mất bò mới lo làm chuồng’

Những tai nạn đau lòng xảy ra cũng là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh mọi người về sự cần thiết phải luôn cẩn trọng, tuân thủ các qui định, trong đó có việc mặc áo phao khi ngồi đò trên sông nước.

Chìm đò 3 người chết
Tin nóng | 25/12/2012
Chìm đò 3 người chết

Chìm đò 3 người chết