Thứ 3, ngày 4 tháng 10 năm 2022

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Việt Nam đã có chiến lược an ninh mạng

26/01/2021 17:31 GMT+7

TTO - 'Trong 5 năm qua, chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng' - thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Việt Nam đã có chiến lược an ninh mạng - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: TIẾN LONG

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - trao đổi như vậy với báo chí bên lề Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 26-1.

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh trong tất cả giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tất cả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo của trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều thể hiện sự quan tâm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo ông Nghĩa, trong 5 năm qua, chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng

Tất cả các chiến lược này có lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt nhưng bản chất của nó chính là nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Trong đó, lực lượng vũ trang, Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin - truyền thông và các lực lượng khác là lực lượng nòng cốt trong thế trận quốc phòng toàn dân này.

"Thế trận trong công tác tuyên truyền, trong đó là sức mạnh của báo chí, sức mạnh của truyền thông cũng như các hình thức tuyên truyền khác đã góp phần rất quan trọng.

Chúng ta có thế trận rộng rãi, nhất là các học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ vào đường lối, chủ trương của Đảng", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng khẳng định trong 5 năm qua, chính việc vừa giữ vững được độc lập, chủ quyền vừa giữ được môi trường hòa bình đã góp phần rất quan trọng để vị thế, uy tín của đất nước ta ngày càng được nâng cao trong thời kỳ mới.

Theo ông Nghĩa, báo cáo chính trị trình Đại hội XIII thể hiện việc tiếp tục kiên định kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Những quan điểm mới của chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa.

"Chúng ta phải kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, đó là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân", thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Cảnh sát cơ động sẵn sàng bảo vệ, phục vụ Đại hội Đảng XIII Cảnh sát cơ động sẵn sàng bảo vệ, phục vụ Đại hội Đảng XIII

TTO - Để bảo vệ Đại hội Đảng XIII, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

T.LONG
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận