21/09/2023 21:07 GMT+7

Ông Phan Đình Trạc chủ trì công bố quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ Nội vụ

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch của Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi kiểm tra - Ảnh: THU HUYỀN

Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi kiểm tra - Ảnh: THU HUYỀN

Chiều 21-9, ông Phan Đình Trạc - trưởng Ban Nội chính Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị - đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ đối với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ trong nội bộ có nhiều đổi mới

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra.

Nội dung cụ thể vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết số 26/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tại Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Sau khi nghe báo cáo tự kiểm tra của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ về công tác cán bộ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ đã sớm triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo đúng các nghị quyết của Đảng liên quan chức năng, nhiệm vụ của bộ.

Theo đó, từ năm 2019 - 2023 đã tham mưu, ban hành 154 văn bản pháp luật quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và hơn 10 nghị định quy định chi tiết về công tác cán bộ…

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ có nhiều đổi mới, như chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Quan tâm sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Tham mưu Chính phủ sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, góp phần hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Kiểm tra sẽ chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm

Ông Trạc nhấn mạnh qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, ghi nhận, biểu dương những ưu điểm, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết trong phạm vi Bộ Nội vụ.

Đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông lưu ý quá trình kiểm tra bám sát chức năng, quyền hạn của Bộ Nội vụ trong công tác tổ chức, cán bộ, công vụ, công chức.

Phân biệt rõ trách nhiệm đối với công tác cán bộ trong phạm vi cả nước và nội bộ Bộ Nội vụ theo thẩm quyền chức năng; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Bám sát mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra; tuân thủ đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Thành ủy Hải PhòngBan Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Thành ủy Hải Phòng

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã công bố và triển khai kế hoạch kiểm tra tại Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên