Tag: Phan Đình Trạc

Ông Phan Đình Trạc: Khẩn trương kết luận sai phạm liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, AIC, Việt Á

Ông Phan Đình Trạc yêu cầu tham mưu, chỉ đạo khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, AIC.

Chủ tịch Quốc hội và Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao 7 giải A báo chí Diên Hồng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao 7 giải A cho các nhóm tác giả đạt giải báo chí Diên Hồng lần thứ 2.

Ông Phan Đình Trạc chủ trì công bố kết quả kiểm tra phòng, chống tham nhũng ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Phan Đình Trạc đã chủ trì hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về nội dung liên quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Phan Đình Trạc chủ trì thông báo dự thảo kết quả kiểm tra chống tham nhũng tại Hải Phòng

Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo làm rõ, xử lý trách nhiệm việc tham mưu, ban hành chính sách, pháp luật có thiếu sót, sơ hở, bất cập.

Ông Phan Đình Trạc chủ trì công bố dự thảo kiểm tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Ông Phan Đình Trạc chủ trì thông báo dự thảo kết quả kiểm tra tại Bộ Nội vụ

Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Bộ Nội vụ tham mưu có giải pháp chấn chỉnh tình trạng sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo.

Ông Phan Đình Trạc: Vì sao chống quyết liệt nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tham nhũng lớn?

Theo ông Phan Đình Trạc, từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay đã kỷ luật 95 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 19 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương, 23 sĩ quan cấp tướng.

Ông Phan Đình Trạc chủ trì công bố kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Phan Đình Trạc lưu ý quá trình kiểm tra cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác cán bộ.

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Thành ủy Hải Phòng

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã công bố và triển khai kế hoạch kiểm tra tại Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Ông Phan Đình Trạc chủ trì công bố quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Bình Phước

Ông Phan Đình Trạc đã chủ trì buổi công bố quyết định của Bộ Chính trị kiểm tra về công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025.