22/12/2023 18:30 GMT+7

Ông Phan Đình Trạc chủ trì công bố kết quả kiểm tra phòng, chống tham nhũng ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Phan Đình Trạc đã chủ trì hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về nội dung liên quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Phan Đình Trạc - Ảnh: ĐẶNG PHƯỚC

Ông Phan Đình Trạc - Ảnh: ĐẶNG PHƯỚC

Chiều 22-12, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc - trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - đã chủ trì hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách

Cụ thể là dự thảo kết quả kiểm tra liên quan công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước theo kế hoạch số 35 đối với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo dự thảo, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật trong các lĩnh vực đấu thầu, quản lý, sử dụng đất đai, đấu giá tài sản, giám định tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ.

Trong đó, nổi bật là đã tham mưu ban hành Luật Đấu thầu năm 2023 và sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm khắc phục sơ hở, bất cập dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công.

Ban hành nhiều thông tư, văn bản hướng dẫn theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu...

Đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung về đấu thầu, quản lý, sử dụng đất đai, đấu giá tài sản, giám định tư pháp trong các luật có liên quan.

Quan tâm hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ.

Nhất là đã tham mưu Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng hướng dẫn nhiều nội dung còn vướng mắc về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất...

Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Ban cán sự đảng bộ đạt được trong thời gian qua.

Trong đó việc ban hành Luật Đấu thầu năm 2023 với nhiều quy định mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, tạo cơ sở quan trọng để khắc phục những sơ hở, bất cập là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tham nhũng, tiêu cực thời gian qua...

Hủy bỏ các văn bản có nội dung không đúng, không phù hợp quy định

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Phan Đình Trạc yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Tiếp tục chỉ đạo tiến hành rà soát, xác định những chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần được thể chế hóa, cụ thể hóa thành pháp luật thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của bộ.

Quan tâm chỉ đạo tiến hành rà soát thường xuyên, tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản có nội dung không đúng, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những văn bản liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công… thuộc trách nhiệm của bộ theo kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, quan tâm chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của tổ chức, cá nhân, không để xảy ra tình trạng lồng ghép "lợi ích nhóm", "lợi ích cục bộ" trong xây dựng văn bản pháp luật.

Chỉ đạo làm rõ và xử lý trách nhiệm trong việc tham mưu, ban hành, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật có thiếu sót, sơ hở, bất cập; chậm phát hiện, xử lý không kịp thời những sơ hở, bất cập trong văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, phụ trách.

Ông Phan Đình Trạc chủ trì thông báo dự thảo kết quả kiểm tra chống tham nhũng tại Hải PhòngÔng Phan Đình Trạc chủ trì thông báo dự thảo kết quả kiểm tra chống tham nhũng tại Hải Phòng

Ông Phan Đình Trạc yêu cầu Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo làm rõ, xử lý trách nhiệm việc tham mưu, ban hành chính sách, pháp luật có thiếu sót, sơ hở, bất cập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên