Tag: Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin mới việc sáp nhập huyện, xã trên cả nước đến 2025

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, dự kiến số cán bộ dôi dư do sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023-2025 là khoảng 21.700 người và 2.700 tài sản, trụ sở dôi dư.

Việt Nam có 4 nữ bộ trưởng và tương đương

Theo báo cáo của Chính phủ, đến hết năm 2023, Việt Nam có 4 nữ bộ trưởng và tương đương, 14 nữ thứ trưởng hoặc cấp tương đương.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Ưu tiên trọng tâm cải cách tiền lương mới

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu các đơn vị ưu tiên trọng tâm cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ hàng đầu trong quý 2-2024.

Bộ Nội vụ hướng dẫn mới nhất để 'kỷ luật hành chính tương xứng với kỷ luật đảng'

Bộ Nội vụ mới đây đã có trả lời ý kiến phản ánh của cử tri và hướng dẫn để 'kỷ luật hành chính tương xứng với kỷ luật đảng'.

Bộ trưởng Nội vụ: Thông tin sáp nhập tỉnh là không chính xác

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định 'chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào'.

Bộ Nội vụ hướng dẫn mới nhất cách tính cơ cấu công chức

Cơ cấu ngạch công chức được tính theo tỉ lệ % số công chức giữ các ngạch công chức trên tổng số công chức trong từng cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà báo cáo Quốc hội thông tin mới nhất về cải cách tiền lương mới

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết đến thời điểm hiện tại đã bố trí đủ nguồn ngân sách để triển khai đồng bộ cả 6 nội dung của chế độ tiền lương mới.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Lương đặc thù 36 đơn vị sẽ bảo lưu khi cải cách tiền lương

Cải cách chính sách tiền lương lần này cơ cấu lại để tính tỉ lệ lương cơ bản, tỉ lệ phụ cấp và loại hết những cơ chế chính sách tiền lương đặc thù.

Chính phủ trình Quốc hội chế độ tiền lương mới từ 1-7-2024

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo nghị quyết số 27 kể từ ngày 1-7-2024.

Ông Phan Đình Trạc chủ trì công bố quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ Nội vụ

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch của Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ.