Thứ 5, ngày 8 tháng 12 năm 2022

  • TP.HCM mới chấm dứt khoảng 13% hộ tạm cư

    TP.HCM mới chấm dứt khoảng 13% hộ tạm cư

    TTO - Từ khi có nghị quyết 16 năm 2012 của HĐND TP.HCM đến nay, UBND các quận, huyện đã chấm dứt tạm cư được 230 hộ gia đình, cá nhân. Sở Xây dựng cho biết như vậy tại buổi giám sát của HĐND TP về vai trò của Sở Xây dựng trong việc thực hiện nghị quyết 16.