Thứ 4, ngày 19 tháng 1 năm 2022

Người đứng đầu uy tín thấp, hạn chế năng lực nên chủ động xin thôi chức

01/12/2021 15:48 GMT+7

TTO - Quảng Nam ban hành bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ công chức, viên chức, trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy còn hạn chế về năng lực và uy tín thấp.

Người đứng đầu uy tín thấp, hạn chế năng lực nên chủ động xin thôi chức - Ảnh 1.

UBND tỉnh Quảng Nam - Ảnh: M.T

Ngày 1-12, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể bộ quy tắc quy định về quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực thi công vụ, ứng xử trong các mối quan hệ xã hội. Trong đó, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; không phát tán, tung tin, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích rõ ràng những thắc mắc của tổ chức, công dân.

Đặc biệt, phải thực hiện "4 xin, 4 luôn" gồm: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Không có thái độ hoặc hành vi quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, hạch sách người dân, gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu hoặc nhận giải quyết công việc bên ngoài cơ quan.

Bộ quy tắc cũng quy định về ứng xử tại cơ quan, đơn vị đối với người giữ chức vụ quản lý và không giữ chức vụ quản lý.

Đối với cán bộ giữ chức vụ quản lý, cần đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, không lợi dụng vị trí công tác để trục lợi cá nhân. Chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín thấp.

Công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý, nắm bắt kịp thời tâm lý, tạo sự công bằng và phát huy dân chủ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới.

Không đưa vào ủy ban kiểm tra những người có uy tín thấp Không đưa vào ủy ban kiểm tra những người có uy tín thấp

TT - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) trung ương vừa có hướng dẫn về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

LÊ TRUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận