Thứ 3, ngày 4 tháng 10 năm 2022

Ngành du lịch cần rất nhiều nhân sự

31/05/2016 10:44 GMT+7

TTO - Theo trung tâm dự báo nguồn nhân lực TP.HCM, mỗi năm thành phố cần tuyển dụng 21.000 ví trị việc làm trong ngành du lịch.

Sinh viên Trường CĐ Nghề du lịch Sài Gòn trong giờ thực hành. Ảnh: M.G
Sinh viên Trường CĐ Nghề du lịch Sài Gòn trong giờ thực hành. Ảnh: M.G

Theo định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, TP.HCM là trung tâm tiếp nhận khách du lịch quốc tế và tổ chức các chương trình du lịch đến các địa phương. Liên kết với các tỉnh xây dựng và phát triển các khu du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ngành du lịch TP.HCM tập trung vào các nhiệm vụ sau: đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống khách sạn đạt chuẩn quốc tế, xây dựng sản phẩm du lịch có lợi thế cạnh tranh, tăng cường công tác quảng bá xúc tiến vào các thị trường trọng điểm, gắn với mở rộng hợp tác liên kết và kêu gọi đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu du lịch của thành phố.

Dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hàng năm của ngành Du lịch khoảng 21.600 người chiếm khoảng 8% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành Du lịch chiếm khoảng 91,61%.

Trong đó nhu cầu nhân lực trình độ sơ cấp và không bằng chiếm 52,93%; nhu cầu nhân lực trình độ trung cấp chiếm 20,25%; nhu cầu trình độ cao đẳng chiếm 13,97%; nhu cầu trình độ đại học chiếm 4,36%, nhu cầu trình độ trên đại học chiếm 0,11%.

M.G
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận