Infographic

Tổng hợp bài viết infographic TTO

Infographic: Gần hết hạn đăng ký xét tuyển, thí sinh lưu ý gì? Làm gì sau khi trúng tuyển?

TTO - Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành và nhà trường nhắc nhở thí sinh những điểm cần ghi nhớ, thực hiện đúng để tránh rủi ro dẫn tới mất cơ hội xét tuyển.

Infographic: Khi nào học sinh được chuyển trường?

Infographic: Khi nào học sinh được chuyển trường?

TTO - Học sinh được chuyển trường khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới và có lý do chính đáng.

Xem thêm