19/08/2023 11:04 GMT+7

Huy động cả hệ thống chính trị đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn đi qua các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa gồm 5 dự án thành phần với tổng chiều dài 351,2km.

Khu vực cao tốc tại Bình Định - Ảnh: LÂM THIÊN

Khu vực cao tốc tại Bình Định - Ảnh: LÂM THIÊN

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 334/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi kiểm điểm và làm việc về tình hình thực hiện các dự án thành phần qua các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Văn bản nêu rõ đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng đạt 310/351,2km, đạt 89% và cơ bản giải quyết những vấn đề khó khăn liên quan đến mỏ vật liệu xây dựng. Mặc dù diện tích mặt bằng còn lại không lớn (khoảng 10%) nhưng đây là các khu vực khó khăn nhất do liên quan đến đất ở (có thể phải tái định cư), đất trồng lúa, đất rừng và hạ tầng kỹ thuật, trong đó có nhiều đường điện cao thế.

Giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Thi công cầu vượt sông Kỳ Lộ trong dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông qua tỉnh Phú Yên - Ảnh: DUY THANH

Thi công cầu vượt sông Kỳ Lộ trong dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông qua tỉnh Phú Yên - Ảnh: DUY THANH

Để đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đúng tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ giao, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành và các địa phương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Cần huy động cả hệ thống chính trị dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bí thư tỉnh ủy, thành ủy (trưởng ban chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng) để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; ưu tiên tái định cư tại chỗ (xen cư tại chỗ); các khu tái định cư tập trung phải chuẩn bị sớm, đủ hạ tầng với nguyên tắc nơi ở mới phải tốt hơn hoặc ít nhất phải bằng nơi ở cũ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung giải quyết với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để xử lý, tháo gỡ các đường găng, điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng theo đúng các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ; phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý 3-2023.

Chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa hai vụ trở lên

Về chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa hai vụ trở lên, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao UBND các tỉnh chỉ đạo các sở, ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý dự án để rà soát kỹ lưỡng, tổng hợp chính xác số liệu phần diện tích đất rừng, đất trồng lúa gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu đã xác định, cung cấp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan làm rõ cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với nội dung điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng lúa của dự án.

Đồng thời tiếp tục hướng dẫn thủ tục đóng tiền vào quỹ đối với các địa phương không còn đất để chuyển đổi rừng nhằm đáp ứng tiến độ theo kế hoạch, hoàn thành trong tháng 8-2023.

Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật

Về di dời hạ tầng kỹ thuật, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật; lưu ý các hạng mục di dời đường điện cao thế có quy mô kỹ thuật phức tạp, tổng mức đầu tư lớn.

Bộ Công Thương chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện di dời đường điện; chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác di dời đường điện của các đơn vị trực thuộc bảo đảm tiến độ; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải làm việc cụ thể với các địa phương về thực hiện công tác di dời hạ tầng kỹ thuật (đường điện, mạng viễn thông...), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 8-2023.

Về vật liệu xây dựng thông thường: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có mỏ vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ dự án khẩn trương thực hiện thủ tục để đưa mỏ vào khai thác theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công; chịu trách nhiệm giám sát an toàn, môi trường trong quá trình khai thác; kịp thời xử lý, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đường tiếp cận các mỏ vật liệu, tránh ảnh hưởng đến tiến độ khai thác các mỏ vật liệu.

Các địa phương khẩn trương xem xét, thực hiện các đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8748/BGTVT-CQLXD ngày 10-8-2023 liên quan đến mỏ vật liệu xây dựng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục để tạm trữ khối lượng vật liệu đất dư thừa (đất đào khi thi công công trình, không có nhu cầu sử dụng phục vụ trực tiếp dự án). Các địa phương chủ động rà soát, bố trí mặt bằng để tạm trữ và quản lý khối lượng vật liệu đất dư thừa này theo quy định.

Về tiêu chuẩn, định mức xây dựng: Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo rà soát, sớm ban hành quy chuẩn thiết kế đường cao tốc.

Bộ Xây dựng rà soát các định mức còn thiếu hoặc chưa phù hợp để điều chỉnh theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý.

Về nghiên cứu cát biển làm vật liệu xây dựng: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại các văn bản: số 88/TB-VPCP ngày 22-3-2023, số 2546/VPCP-CN ngày 14-4-2023, số 5800/VPCP-CN ngày 31-7-2023 của Văn phòng Chính phủ về nghiên cứu, đánh giá thí điểm việc sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho hạ tầng giao thông và xây dựng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tính toán, xác định và khoanh các vùng cát biển, hướng dẫn trình tự, thủ tục thăm dò, khai thác, đánh giá tác động môi trường để khai thác phục vụ thi công các đường cao tốc và công trình xây dựng khác ngay sau khi có kết quả nghiên cứu, đánh giá.

Về công tác thiết kế, thi công: Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các chủ thể tham gia dự án phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công, bảo đảm môi trường.

Bố trí các trạm dừng nghỉ hợp lý

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, bố trí các trạm dừng nghỉ hợp lý, triển khai đầu tư xây dựng công trình trạm dừng nghỉ bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ các dự án thành phần trên toàn tuyến Bắc - Nam phía Đông.

Trạm dừng nghỉ phải bảo đảm mỹ quan, tiện nghi, chất lượng tốt phục vụ phương tiện, lái xe, hành khách...

Chuyển 3 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông sang đầu tư công, thêm 23.461 tỉ vốn ngân sáchChuyển 3 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông sang đầu tư công, thêm 23.461 tỉ vốn ngân sách

TTO - Quốc hội thông qua nghị quyết chuyển đổi 3 dự án thành phần Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ phương thức đối tác công - tư (PPP) sang đầu tư công.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên