Tag: GS Jean Trần Thanh Vân

Đẩy mạnh hợp tác ngoại giao khoa học để giảm bớt tranh chấp quốc tế

Đó là một trong những nội dung trong thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành và Liên minh Nghị viện thế giới vừa được ký kết.

Cùng chuyên gia bàn chuyện phát triển bền vững

TTO - Năm 2020, Trường hè Phát triển Việt Nam (VSSD) lần đầu diễn ra tại Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn (Bình Định). Chương trình phi lợi nhuận nhận nhiều hỗ trợ của Hội Gặp gỡ Việt Nam và GS Jean Trần Thanh Vân.