Thứ 4, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Giám đốc công an các tỉnh, thành: không quá 11 tướng

20/11/2018 10:15 GMT+7

TTO - Với tỉ lệ 72,99% tán thành đối với điều 25 về cấp hàm cao nhất với sĩ quan công an nhân dân, 85,77% tán thành thông qua toàn bộ dự thảo luật, sáng nay 20-11 Quốc hội đã thông qua Luật công an nhân dân sửa đổi.

Giám đốc công an các tỉnh, thành: không quá 11 tướng - Ảnh 1.

Kết quả biểu quyết điều 25 quy định quân hàm cao nhất sĩ quan CAND. Ảnh: B.D.

Luật mới vẫn giữ số lượng tướng đối với giám đốc công an các tỉnh, thành không quá 11.

Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân

Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan được quy định như sau: 

a) Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an; 

b) Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an. Số lượng không quá 6;

c) Trung tướng: Số lượng không quá 35

d) Thiếu tướng: Số lượng không quá 157

Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11;

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương. Số lượng không quá 03;

Phó cục trưởng, Phó tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. Số lượng: 17 đơn vị, mỗi đơn vị không quá 04, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 03;

Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Số lượng mỗi đơn vị không quá 03;

Sĩ quan biệt phái được phê chuẩn chức vụ ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ tổng cục trưởng hoặc tương đương. 

đ) Đại tá:

Giám đốc công an tỉnh, trừ quy định tại điểm c và điểm d khoản này; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc bộ; hiệu trưởng các trường trung cấp;

e) Thượng tá: trưởng phòng và tương đương; Trưởng công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; trung đoàn trưởng;

g) Trung tá: đội trưởng và tương đương; Trưởng công an xã, phường, thị trấn; tiểu đoàn trưởng; 

h) Thiếu tá: đại đội trưởng; 

i) Đại úy: trung đội trưởng;

k) Thượng úy: tiểu đội trưởng.

Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh còn lại trong công an nhân dân.

Điều 26 quy định thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm, nâng lương sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ; bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh trong công an nhân dân

1. Chủ tịch nước phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan công an nhân dân.

2. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an; quyết định nâng lương cấp bậc hàm đại tướng, thượng tướng.

3. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc hàm trung tướng, thiếu tướng; quy định việc phong, thăng, nâng lương các cấp bậc hàm, bổ nhiệm các chức vụ, chức danh còn lại trong công an nhân dân.

4. Người có thẩm quyền phong, thăng cấp bậc hàm nào thì có thẩm quyền giáng, tước cấp bậc hàm đó; mỗi lần chỉ được thăng, giáng một cấp bậc hàm, trừ trường hợp đặc biệt mới xét thăng, giáng nhiều cấp bậc hàm. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức, giáng chức đối với chức vụ đó. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm đối với chức danh đó.

Giám đốc công an các tỉnh, thành: không quá 11 tướng - Ảnh 2.

Kết quả biểu quyết Luật CAND sửa đổi. Ảnh: B.D.

Sẽ chính quy hóa lực lượng công an tại 1.100 xã biên giới

Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội sáng 20-11, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết về đề nghị không nên bố trí công an xã chính quy tại 1.100 xã biên giới để tiết kiệm nguồn lực, tránh chồng chéo về nhiệm vụ giữa các lực lượng Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng trong khu vực biên giới, mỗi lực lượng có chức năng, nhiệm vụ riêng theo quy định của pháp luật.

Việc chính quy công an xã, thị trấn nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật CAND hiện hành, Bộ Công an đã điều động sĩ quan, hạ sĩ quan về đảm nhiệm các chức danh công an xã và được đánh giá hiệu quả, không phát sinh bất cập trong thực hiện. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo luật.

Về số lượng cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng: theo quy định của Luật CAND hiện hành thì có 2 đơn vị (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) có số lượng cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng không quá 04, cấp tổng cục số lượng cấp phó không quá 5. 

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công an tổ chức lại bộ máy không còn các tổng cục, các đơn vị cấp cục được sáp nhập trên cơ sở nhiều cục khác nhau mà cục trưởng các cục này đã được Luật CAND hiện hành quy định có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng. 

Do đó, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của việc chỉ đạo điều hành chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự cân đối về số lượng cấp phó của 02 Bộ Tư lệnh và một số cục hiện nay sau khi sáp nhập được giao thực hiện nhiệm vụ của nhiều cục trước đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định số lượng cấp phó có cấp bậc hàm thiếu tướng của 02 Bộ Tư lệnh và 15 đơn vị cấp cục không quá 04, các đơn vị còn lại không quá 03.

Về ý kiến đề nghị bỏ tiêu chí xác định cấp bậc hàm trung tướng "có chức năng, nhiệm vụ, tổ chức không thay đổi hoặc thay đổi theo hướng quy mô lớn hơn kể từ ngày 6-8-2018"; một số ý kiến đề nghị cân nhắc tiêu chí để xác định cấp bậc hàm thiếu tướng đối với giám đốc công an cấp tỉnh; đề nghị bổ sung một số tiêu chí cụ thể: có vị trí chiến lược, phức tạp và quan trọng về an ninh, trật tự…

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng nguyên tắc, tiêu chí xác định các chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng bảo đảm tương xứng giữa cấp bậc hàm với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm số lượng cấp tướng trong CAND; đồng thời chỉnh lý các nguyên tắc, tiêu chí như quy định của dự thảo luật tiếp thu, chỉnh lý.

Lực lượng công an có tối đa 201 tướng lĩnh Lực lượng công an có tối đa 201 tướng lĩnh

TTO - Số lượng tướng lĩnh trong lực lượng công an được quy định cụ thể tại dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi), trong đó ngoài Hà Nội và TP.HCM, giám đốc công an 11 tỉnh, thành phố có trần quân hàm là thiếu tướng.

THÁI BÁ DŨNG
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận