18/05/2024 20:03 GMT+7

Đọc lại những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi

Cuốn sách ‘Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi’ tập hợp các bài viết về văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho thấy tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị to lớn.

Cuốn sách 'Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi' của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

Cuốn sách 'Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi' của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi nhằm tri ân, ghi nhớ những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.

Cuốn sách được xuất bản nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2024).

Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh còn nguyên giá trị

Cuốn sách cũng là một lời khẳng định rằng vai trò của tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị to lớn, định hướng cho công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay.

Sách chọn lọc một số bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm định hướng xây dựng nền văn hóa của nước Việt Nam độc lập, tự chủ, sánh vai cùng với các quốc gia khác trên thế giới.

Các bài viết cũng đồng thời là những chỉ dẫn cụ thể về các lĩnh vực của văn hóa, như: văn hóa nghệ thuật, báo chí, xuất bản;

Đạo đức, lối sống, thực hành đời sống mới; cách tuyên truyền, huấn luyện, cách nói, cách viết; giáo dục nền văn hóa mới; nâng cao kiến thức văn hóa cho nhân dân…

Bạn đọc sẽ được tìm hiểu những tư tưởng của người về văn hóa, văn nghệ như: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"; "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận… Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy"…

Hay những tư trưởng trong giáo dục như: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu"; "Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế"… Và cả những chỉ dẫn rất sâu sắc trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Cẩm nang cho mỗi cán bộ, đảng viên

Theo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, cuốn sách là tài liệu giá trị, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa.

Sách đồng thời là cẩm nang để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập đạo đức, văn hóa.

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng tái bản một số ấn phẩm quý của Bác hoặc về Bác: Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi; Vừa đi đường vừa kể chuyện; Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2 tập).

Yêu kính Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những câu chuyện giản dịYêu kính Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những câu chuyện giản dị

Sáng 18-5 tại Đường sách TP.HCM, Nhà xuất bản Trẻ đã tổ chức buổi giao lưu kỷ niệm 25 năm thành lập Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên