20/02/2024 19:03 GMT+7

Đến cuối 2025, mọi hoạt động hành chính ở TP.HCM diễn ra trên nền tảng số

ÁI NHÂN
và 1 tác giả khác

Mục tiêu đến cuối năm 2025, mọi hoạt động hành chính ở TP.HCM sẽ được thực hiện trên nền tảng số. Từ giờ, các đơn vị tập trung phát triển dịch vụ công, app công dân...

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Chiều 20-2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai thực hiện đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (đề án 06) trên địa bàn TP.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá đề án 06 đã có những đóng góp tích cực vào việc quản lý và phát triển, hỗ trợ trực tiếp cho chuyển đổi số quốc gia nói chung và các địa phương nói riêng.

Với TP.HCM, thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số và nghị quyết 98 được xác định là chủ đề năm 2024. Do đó, để thực hiện đề án 06 gắn với chuyển đổi số và chủ đề năm, TP có 6 đầu việc chung cần phải làm.

Thứ nhất, ông Mãi cho rằng địa phương cần bám sát kế hoạch chỉ đạo của trung ương, cụ thể hóa để thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu. Công an TP, Sở Thông tin và Truyền thông TP sẽ ban hành kế hoạch chuyển đổi số của TP năm 2024 trong tháng 2.

Tiếp theo, các đơn vị liên quan đánh giá hiện trạng, lên kế hoạch và tiến hành đầu tư về hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số trong đó có đề án 06, hoàn thành chậm nhất trong quý 3 để tiến tới mục tiêu xây dựng TP thông minh.

Có 65 tập thể và 105 cá nhân được tặng bằng khen của UBND TP.HCM có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện đề án 06 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Có 65 tập thể và 105 cá nhân được tặng bằng khen của UBND TP.HCM có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện đề án 06 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Kế đến, ông Mãi giao các đơn vị tập trung số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của TP theo chiến lược xây dựng cơ sở dữ liệu của TP và kết nối dữ liệu của quốc gia, gắn với việc đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu.

Việc thứ tư là triển khai vận hành ứng dụng dùng chung trên nền đề án 06. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cùng các sở ngành xác định các ứng dụng dùng thống nhất toàn TP, trước hết là tập trung cho nền tảng giải quyết thủ tục hành chính.

"Chúng ta đã thống nhất với nhau đến cuối năm 2025 gần như mọi hoạt động hành chính phải được thực hiện trên nền tảng số. Ngay từ giờ phải tập trung phát triển dịch vụ công, app công dân, nền tảng quản trị thực thi...", ông Mãi nhấn mạnh.

Thứ năm, các sở ngành, đơn vị liên quan tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của chuyển đổi số, và việc cuối cùng là hoàn thiện thể chế hướng dẫn để triển khai hiệu quả đề án 06 và chuyển đổi số của TP.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ TP nghiên cứu và đề xuất trong quý 1 hướng hợp nhất ba ban chỉ đạo (Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Ban chỉ đạo đề án 06) để thuận lợi trong hoạt động, chỉ đạo, triển khai chuyển đổi số và đề án 06.

Người đứng đầu chính quyền TP nói thêm, về lệ phí thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND TP xem xét miễn phí, nếu kịp sẽ trình tại kỳ họp HĐND TP trong tháng 3 tới.

Một số kết quả triển khai đề án 06 ở TP.HCM

Qua 2 năm triển khai thì TP đã hoàn thành 26/32 nhiệm vụ của đề án 06 tại TP, trong đó có 16 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên.

TP cũng thực hiện có hiệu quả 17/35 mô hình điểm triển khai đề án 06, nổi bật là các mô hình: thanh toán không dùng tiền mặt, khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử và ứng dụng VNeID…

Hệ thống thông tin thủ tục hành chính đã cung cấp 464 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 276 dịch vụ công trực tuyến một phần; triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu của đề án.

Đối với 11 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực của công an, trong 2 năm (từ ngày 1-2-2022 đến 15-11-2023) phát sinh hồ sơ của 10 dịch vụ công với gần 2 triệu hồ sơ.

Đối với 14 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực của các sở ngành, qua 2 năm phát sinh hồ sơ của 12 dịch vụ công với khoảng 500.000 hồ sơ.

Kết quả triển khai 28 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo quyết định 422 của Thủ tướng, qua 2 năm phát sinh hồ sơ của 8/28 dịch vụ công với hơn 200.000 hồ sơ.

Đến nay, toàn TP đã thu nhận được 7.677.777 hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chip và 5.570.696 tài khoản định danh điện tử mức 2.

Năm 2024 người dân TP.HCM sẽ xác thực tài khoản định danh bằng CMND 9 sốNăm 2024 người dân TP.HCM sẽ xác thực tài khoản định danh bằng CMND 9 số

Đồng bộ tài khoản định danh giúp người dân xác thực để thực hiện dịch vụ công bằng chứng minh nhân dân (CMND) 9 số là một trong những nhiệm vụ thực hiện đề án 06 năm 2024 của TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên