Thứ 4, ngày 26 tháng 1 năm 2022

Đề xuất TP.HCM không thu hút nhân tài người nước ngoài

21/11/2018 20:50 GMT+7

TTO - Theo Sở Nội vụ, mở rộng thêm đối tượng người nước ngoài sẽ phát sinh nhiều vấn đề trong tiếp nhận và rà soát hồ sơ, ảnh hưởng tiến độ công việc.

Trong tờ trình mới nhất (trình lần thứ 5) về việc xây dựng đề án chính sách thu hút người có tài năng đặt biệt đối với lĩnh vực TP.HCM có nhu cầu giai đoạn 2018-2022, Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất bỏ đối tượng thu hút là người nước ngoài.

Theo tờ trình này, trên cơ sở cân nhắc điều kiện và tình hình thực tiễn của TP.HCM, Sở nội vụ đề xuất đối tượng tham gia đề án chỉ bao gồm công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài. 

Lý do bởi đây chỉ mới là giai đoạn thí điểm thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM, thành phố chưa có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và thực thi chính sách thu hút nhân tài. 

Nếu mở rộng thêm đối tượng người nước ngoài sẽ phát sinh nhiều vấn đề khó khăn trong tiếp nhận và rà soát hồ sơ, ảnh hưởng tiến độ công việc. 

Sở Nội vụ cũng lý giải trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thực sự cần thiết và khi điều kiện thực tế cho phép, Sở Nội vụ sẽ đề xuất UBND TP báo cáo HĐND TP chấp thuận mở rộng đối tượng là người nước ngoài.

Cũng trong tờ trình lần này, Sở Nội vụ đề xuất bỏ nhóm đối tượng "đã có sẵn sản phẩm trí tuệ, công trình nghiên cứu được TP chấp nhận lựa chọn để sử dụng khai thác phù hợp với định hướng và yêu cầu của danh mục đặt hàng". 

Lý do loại bỏ nhóm đối tượng này là vì với những công trình nghiên cứu và sản phẩm trí tuệ có sẵn khi chuyển giao công nghệ phải thực hiện đúng quy định pháp luật (phải tổ chức đấu thầu có kiểm tra, giám sát, không áp dụng hình thức mua chỉ định). 

Thời gian thực hiện các thủ tục quy trình này thường kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của người sở hữu sản phẩm trí tuệ, tác động bất lợi đến chính sách thu hút.

Dự kiến tại kỳ họp HĐND TP cuối năm 2018, UBND TP.HCM sẽ chính thức trình HĐND TP đề án này để kịp triển khai thực hiện trong năm 2019.

Thu hút nhân tài trẻ cho TP.HCM bằng cách nào? Thu hút nhân tài trẻ cho TP.HCM bằng cách nào?

TTO - Hơn 40 năm từ ngày đất nước thống nhất, thành phố đã đạt nhiều thành tựu: từ một thành phố với quy mô kinh tế tổng giá trị ước hơn 2,5 tỉ đồng, nay hơn 957.000 tỉ đồng.

MAI HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận