Tag: nhân tai

Công thức thảm họa ở Libya

TTCT - Thảm họa tự nhiên kinh hoàng nhất trong lịch sử Libya đương đại đã có thể được ngăn chặn nếu chính quyền và các cơ quan chức năng không phớt lờ những cảnh báo suốt nhiều năm qua.

Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc về làm việc

Nhà khoa học xuất sắc khi về làm việc sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, trong đó được đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ 3 tỉ đồng trong 3 năm, đặc biệt ở 7 lĩnh vực ưu tiên của trường.

Thúc đẩy nuôi dưỡng nhân tài phần mềm Việt Nam - Hàn Quốc

Hiệp Hội ICT Gyeongbuk phối hợp Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thành công cuộc thi Lập trình Việt Nam - Hàn Quốc năm 2023.

Chiêu mộ nhân tài AI bằng lương 'khủng'

Các công ty công nghệ đã sa thải hơn 386.000 việc làm trong năm 2022 và nửa đầu năm 2023, nhưng đó không phải là các công việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Khuyến khích phát hiện, tiến cử nhân tài có năng lực sáng tạo vượt trội

Chính phủ đặt mục tiêu tỉ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 30% vào năm 2025; đạt 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Khu CNC TP.HCM phải tiệm cận trình độ khu vực, quốc tế'

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Khu công nghệ cao TP.HCM quy tụ được các nguồn lực trong và ngoài nước và tiệm cận được trình độ khoa học công nghệ của khu vực và quốc tế.

Tạo đất dụng võ cho người giỏi

TP.HCM phải duy trì truyền thống là nơi đào tạo người tài, tạo đất dụng võ cho người giỏi. Đây là việc TP cần kiên trì thực hiện khi đặt ra mục tiêu tăng tốc tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.

Tìm nhân tài thế nào cho chuẩn?

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Để người giỏi vào cơ quan công quyền

Bộ Chính trị vừa có thông báo số 50 về tiếp tục thực hiện nghị quyết 18 của trung ương "một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Bộ Chính trị yêu cầu ban hành bảng lương chức vụ, sửa phụ cấp kiêm nhiệm

Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng, ban hành bảng lương chức vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, sửa đổi mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh.