Cuộc sống của những người Hàn Quốc có tên giống các nhà lãnh đạo Triều Tiên

15/05/2018 11:07 GMT+7
TTO - Hầu hết mọi người đều nghĩ chỉ có ba người mang tên Kim Jong-un, Kim Jong-il và Kim Il-sung. Tuy nhiên, cuộc sống của bạn sẽ như thế nào khi lớn lên ở Hàn Quốc nhưng lại mang tên giống các nhà lãnh đạo Triều Tiên?
LINH TÔ