15/10/2022 14:09 GMT+7

Công chức nghỉ việc, biên chế giáo dục, thu hồi tài sản được đề xuất chất vấn tại Quốc hội

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có báo cáo về việc tổ chức chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV gửi các cơ quan của Quốc hội. Trong đó đề xuất 6 nhóm vấn đề để chọn 4 nhóm chất vấn tại kỳ họp.

Công chức nghỉ việc, biên chế giáo dục, thu hồi tài sản được đề xuất chất vấn tại Quốc hội - Ảnh 1.

Một phiên họp tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV - Ảnh: Q.H.

Nhóm vấn đề 1 thuộc lĩnh vực nội vụ gồm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức.

Công tác tuyển dụng đào tạo bồi dưỡng đánh giá xử lý vi phạm của cán bộ, công chức và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực vị trí địa bàn đông dân cư chịu nhiều áp lực công việc (như viên chức y tế )... Việc đảm bảo biên chế cho ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu dạy - học.

Giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn tổ dân phố (về số lượng người làm việc, về chế độ, chính sách...), nhất là công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

Nhóm vấn đề 2 thuộc lĩnh vực xây dựng gồm có thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn. Việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội.

Quản lý thị trường bất động sản, việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch huy động vốn kinh doanh bất động sản.

Công tác quy hoạch và xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu công nghiệp và các thành phố lớn.

Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong xây dựng ban hành thực hiện các đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản. Việc kiểm soát giá nguyên vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn nguyên vật liệu để xây dựng các công trình dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Nhóm vấn đề 3 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông gồm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, chính quyền số. Công tác xây dựng kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Việc tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Việc quản lý thuê bao đầu số của các nhà mạng, công tác kiểm tra quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác.

Việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Nhóm vấn đề thứ 4 về lĩnh vực khoa học và công nghệ gồm chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến vào cuộc sống.

Ứng dụng công nghệ cao về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua. Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường của các đơn vị nghiên cứu, viện, trường, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhóm vấn đề thứ 5 thuộc lĩnh vực thanh tra gồm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa ngăn chặn vi phạm pháp luật, biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng để tạo lòng tin trong nhân dân.

Công tác phối hợp và giải pháp khắc phục chồng chéo trung lập trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Nhóm vấn đề 6 thuộc lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp gồm việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các giải pháp đảm bảo tiến độ chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội.

Giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành và những thiếu sót, sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

Hạn chế, bất cập trong công tác thi hành án dân sự, giải pháp khắc phục.

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

TTO - Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là ông Nguyễn Văn Thể. Đồng thời sẽ bầu tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Y tế, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên