25/10/2022 08:00 GMT+7

Cơ cấu mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giảm 1 vụ, 2 đơn vị

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Theo cơ cấu mới được Chính phủ ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 23 tổ chức, đơn vị, giảm 3 đơn vị so với trước đây gồm Vụ Thi đua - khen thưởng, Học viện Quản lý giáo dục và Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM.


Cơ cấu mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giảm 1 vụ, 2 đơn vị - Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: N.T.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành nghị định số 86/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên…

Về cơ cấu, có 20 tổ chức thuộc bộ giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Ngoài ra, có ba đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ gồm Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, báo Giáo Dục và Thời Đại, tạp chí Giáo Dục.

Như vậy so với nghị định 69/2017, cơ cấu tổ chức của bộ đã giảm ba đầu mối gồm Vụ Thi đua - khen thưởng, Học viện Quản lý giáo dục và Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM.

Cũng theo nghị định mới, bộ có nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục phù hợp với các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Ban hành chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Quy định về chương trình giáo dục thường xuyên; quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm; ban hành danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.

Về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu, bộ có nhiệm vụ quy định tiêu chuẩn và việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Bộ có trách nhiệm quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; quy định về sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu giáo dục thường xuyên.

Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.

Bộ cũng quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ làm việc của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục...

Ban hành chuẩn nghề nghiệp nhà giáo; xây dựng chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giảng viên, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; ban hành quy tắc ứng xử của nhà giáo, của cơ sở giáo dục…

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu loạt giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu loạt giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

TTO - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết đã đề nghị các địa phương khẩn trương tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non, phổ thông được Bộ Chính trị giao bổ sung năm học 2022 - 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận