21/08/2023 16:28 GMT+7

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 52 ủy viên Trung ương Đảng

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 52 học viên là ủy viên Trung ương Đảng sẽ kéo dài 5 ngày từ ngày 21 đến 25-8.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại lớp học - Ảnh: GIA HÂN

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại lớp học - Ảnh: GIA HÂN

Ngày 21-8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (lớp thứ nhất).

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 52 học viên, kéo dài 5 ngày từ ngày 21 đến 25-8.

Học viên sẽ nghe, thảo luận 9 chuyên đề bao quát toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mang tính tư duy dài hạn, chiến lược gắn với các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045.

Các chuyên đề do các báo cáo viên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, chuyên gia quốc tế truyền đạt.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là yêu cầu đặt ra trong mỗi nhiệm kỳ đối với ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, những cán bộ được Đảng phân công đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.

Đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách, quy định, quy chế của Đảng được thực hiện nghiêm, xuyên suốt, thống nhất, có hiệu quả tại các cơ quan, tổ chức, địa phương.

Theo Thường trực Ban Bí thư, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi còn tiềm ẩn rủi ro đối với ổn định kinh tế vĩ mô.

Thực tế này đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng từ trung ương đến địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc đang cản trở nền kinh tế phát triển.

Do vậy, Ban Bí thư yêu cầu phải tiếp tục đổi mới chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho ủy viên Trung ương Đảng theo hướng thiết thực, nâng cao hiệu quả, vừa phải sát thực tiễn, vừa đảm bảo tư duy chiến lược.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là dịp nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa qua và trách nhiệm của từng ủy viên Trung ương Đảng đối với nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các ủy viên Trung ương Đảng tham gia lớp bồi dưỡng, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến trong thời gian học tập tại lớp.

Bà yêu cầu mỗi ủy viên Trung ương Đảng nhận thức sâu sắc, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, năng lực, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao mà còn đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Quy định mới của Bộ Chính trị về xin lỗi, phục hồi quyền lợi tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oanQuy định mới của Bộ Chính trị về xin lỗi, phục hồi quyền lợi tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã thay mặt Bộ Chính trị ký quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên