Tag: bà Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai: Sống ở thành phố, gặp cú sốc kinh tế cũng có thể thành người nghèo

Khi triển khai cải cách tiền lương từ 1-7 sẽ đồng thời cải cách trợ cấp bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, một số chính sách an sinh.

Bà Trương Thị Mai: Đảng đặt yêu cầu rất cao với công tác cán bộ, đặc biệt cán bộ cấp chiến lược

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh lớp bồi dưỡng là dịp để các ủy viên Trung ương Đảng nhìn lại tổng quát kết quả nửa nhiệm kỳ qua.

Danh sách 30 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương

Chủ tịch, phó chủ tịch hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 52 ủy viên Trung ương Đảng

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 52 học viên là ủy viên Trung ương Đảng sẽ kéo dài 5 ngày từ ngày 21 đến 25-8.

Quy định mới của Bộ Chính trị về xin lỗi, phục hồi quyền lợi tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã thay mặt Bộ Chính trị ký quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Lần đầu tiên Thường trực Ban Bí thư giao ban trực tuyến với bí thư 63 tỉnh, thành

Chiều 28-7, lần đầu tiên Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2023 với các bí thư tỉnh ủy, thành ủy.

Bà Trương Thị Mai: Thực hiện nghiêm việc cấm bố trí người nhà làm lãnh đạo trong 13 ngành

Bà Trương Thị Mai đặc biệt lưu ý việc thực hiện nghiêm quy định không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh trong 13 ngành.

Bà Trương Thị Mai: Đùn đẩy trách nhiệm giữa một số cơ quan gây khó cho người dân, doanh nghiệp

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, còn tình trạng né tránh, không dám làm, sợ sai.

Bộ Chính trị: Kịp thời cung cấp thông tin cần thiết với các sự việc nhạy cảm, phức tạp

Kết luận 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng làm quyền bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Bộ Chính trị quyết định giao ông Nguyễn Mạnh Dũng, phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức quyền bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến khi kiện toàn chức danh bí thư.