07/03/2024 19:03 GMT+7

Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Ngày 7-3, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì phiên họp - Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì phiên họp - Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, các thành viên đã nghe và thảo luận về dự thảo kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự thảo kết luận phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các thành viên cũng góp ý, làm rõ thêm các nhóm nhiệm vụ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các thành viên tiểu ban cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan.

Kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao các ý kiến phát biểu, thảo luận, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý.

Bà nêu rõ Tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng được thành lập theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tiểu ban có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung, công việc phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tiểu ban phục vụ có khối lượng công việc rất lớn, rất cụ thể. Theo đó, có 3 nhiệm vụ, quyền hạn chung và sẽ được cụ thể thành hơn 100 nhiệm vụ giao lại cho các cơ quan, đơn vị và các thành viên tiểu ban.

Bà Mai nhấn mạnh khối lượng công việc đó còn tiếp tục tăng lên và yêu cầu, trên cơ sở các dự thảo đã nêu, đề nghị từng thành viên tiếp tục bổ sung, góp ý bằng văn bản gửi về thường trực tiểu ban để tổng hợp, hoàn thiện.

Cần có sự chủ động trong mọi tình huống

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng chỉ rõ các thành viên trong tiểu ban là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác phục vụ đại hội qua các nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới có nhiều thay đổi, biến động đòi hỏi cần có sự chủ động trong mọi tình huống, trong đó có tính đến các tình huống cấp bách trong công tác an ninh và an toàn thực phẩm để có các kịch bản, phương án dự phòng.

"Tính đến thời điểm hiện tại, 5 tiểu ban của Đại hội XIV của Đảng đã đi vào hoạt động. Do đó, các hoạt động của Tiểu ban phục vụ không thể tách rời các hoạt động tiểu ban khác của đại hội.

Sẽ có nhiều công việc liên quan nhau cần có sự thống nhất trong chỉ đạo giữa các tiểu ban", Thường trực Ban Bí thư đề nghị.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý các sự kiện diễn ra trước, trong, sau đại hội phải hợp lý, hài hòa, tạo chiều sâu và hướng tới mục tiêu tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng thời có sức lan tỏa, là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, tạo tinh thần, khí thế phấn khởi để cổ vũ toàn Đảng, toàn dân quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng năm.

Cùng với đó, thúc đẩy hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Bà đề nghị các thành viên tiểu ban phát huy tinh thần, trách nhiệm cũng như những kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của tiểu ban.

Từng thành viên trong tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết gắn với kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị và chương trình phối hợp để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng thể của tiểu ban.

Tổng bí thư chủ trì phiên họp thứ nhất tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của ĐảngTổng bí thư chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23-2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên