Bộ TN-MT giảm 54% thời gian giải quyết thủ tục nhờ liên thông

15/12/2017 10:22 GMT+7

TTO - Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT) vừa đưa vào quy trình giải quyết liên thông, thẩm định một lần với 11 thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp thực hiện dự án ở ba lĩnh vực: môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo.

Bộ TN-MT giảm 54% thời gian giải quyết thủ tục nhờ liên thông - Ảnh 1.

Hình ảnh hướng dẫn của Bộ TN-MT trong thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính với nhiều thủ tục của cùng một dự án - Ảnh: XUÂN LONG

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng trong tháng 12-2017 với 11 thủ tục hành chính ở ba lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo. 

Các thủ tục được liên thông giải quyết gồm: thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp phép xả thải vào nguồn nước; thủ tục điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước; thủ tục xác nhận công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án; thủ tục cấp phép nhận chìm ở biển; thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển; thủ tục giao khu vực biển để nhận chìm; thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển để nhận chìm; thủ tục gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển; thủ tục gia hạn quyết định giao khu vực biển để nhận chìm.

Về nguyên tắc liên thông giải quyết thủ tục hành chính, Bộ TN-MT cho biết một chủ dự án thực hiện nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TN-MT thì chủ dự án đó nộp đồng thời các loại hồ sơ của các thủ tục hành chính đó cùng thời điểm thực hiện.

Chủ dự án nộp hồ sơ của 2 hay 3 thủ tục hành chính khác nhau sẽ được Bộ TN-MT tổ chức 1 hội đồng thẩm định, 1 đoàn kiểm tra thực địa (nếu có) thay vì phải thành lập 2-3 hội đồng thẩm định như trước đây, và ký phê duyệt/cấp phép đồng thời và trả cùng lúc nhiều kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Với việc liên thông giải quyết một lần nhiều thủ tục với doanh nghiệp ở ba lĩnh vực trên, Bộ TN-MT cho rằng sẽ giảm được 30% chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp, giảm 30% chi phí tuân thủ với cơ quan nhà nước. 

Đồng thời tiết kiệm được 54% thời gian cho doanh nghiệp và 54% thời gian cho cơ quan thực hiện.

Tuy nhiên, Bộ TN-MT cũng cho rằng đây là quy trình tự nguyện, vì vậy tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện. 

Nếu thực hiện, doanh nghiệp, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ của các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của bộ, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hình thức trực tuyến. 

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận