Thứ 6, ngày 3 tháng 12 năm 2021

​Bỏ hai thủ tục hành chính về môi trường

24/07/2015 13:43 GMT+7

TTO - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang vừa bãi bỏ thủ tục hành chính (TTHC) cấp trung ương và cấp tỉnh về “xác nhận việc hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết”.

Ngoài bãi bỏ hai TTHC kể trên, Bộ TN-MT cũng công bố số lượng TTHC trong thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản còn 6 TTHC, gồm:

- Cấp trung ương: “thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết”,

- Cấp tỉnh: “thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết” và “xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản”,

- Cấp huyện: “xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản”,

- Cấp xã: “xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản” và “tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết”.

XUÂN LONG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận