Bộ Giáo dục muốn các trường công khai 'kết quả đầu ra'

21/08/2017 20:34 GMT+7

TTO - Cụ thể, các cơ sở đào tạo trong cả nước phải khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm, báo cáo bộ đồng thời công khai lên mạng.

Đó là yêu cầu của Bộ Giáo dục đào tạo đối với các cơ sở đào tạo trong cả nước, bắt đầu thực hiện đối với khoá tốt nghiệp năm 2016. Bộ nhấn mạnh “báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp là một trong các cơ sở để cơ sở đào tạo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký mở ngành đào tạo…”

Trong một văn bản vừa gửi đến các cơ sở đào tạo, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở này thực hiện khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp một cách khách quan, trung thực, việc xử lý kết quả khảo sát và thống kê số liệu phải có căn cứ khoa học và minh chứng.

Sau mỗi lần khảo sát, phải phân tích và đề xuất các vấn đề cần cải tiến đối với công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Đồng thời, đề xuất đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Theo hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT đối với các cơ sở đào tạo trong cả nước, đối tượng khảo sát việc làm là sinh viên chính quy, tốt nghiệp văn bằng thứ nhất trình độ ĐH, CĐ sư phạm, trung cấp sư phạm của năm học liền kề trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp, theo từng ngành đào tạo.

Các cơ sở đào tạo có thể chọn hình thức khảo sát như phỏng vấn, email, trực tuyến, điện thoại hoặc gửi tài liệu qua bưu điện…, và chịu trách nhiệm giải trình (kể cả khảo sát thông qua đơn vị trung gian ngoài cơ sở đào tạo).

Mẫu khảo sát phải được chọn ngẫu nhiên trong số sinh viên tốt nghiệp theo ngành đào tạo, đảm bảo tính đại diện cho số sinh viên tốt nghiệp về vùng miền, giới tính, độ tuổi…

Các cơ sở đào tạo cũng phải công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử của mình trước ngày 1-1 hàng năm, lưu trong mục công khai của website - văn bản của Bộ GD&ĐT nêu rõ.

THANH HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận