11/04/2024 17:56 GMT+7

Ban Bí thư: Quyết tâm gỡ cảnh báo 'thẻ vàng' thủy sản trong năm 2024

Ban Bí thư yêu cầu các cấp, tổ chức đảng, chính quyền... xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Tàu cá hoạt động ở vùng biển tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: C.TUỆ

Tàu cá hoạt động ở vùng biển tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: C.TUỆ

Ngày 10-4, Thường trực Ban Bí Trương Thị Mai ký ban hành chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (chống khai thác IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Còn chủ quan, buông lỏng quản lý

Theo chỉ thị, từ năm 2017 đến nay, các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, giảm dần số vụ vi phạm.

Tuy nhiên, phát triển ngành thủy sản Việt Nam chưa bền vững, chưa gỡ được cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu, chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác IUU...

"Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ, chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, còn chủ quan, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, hiệu quả tổ chức thực hiện chưa cao.

Cùng với đó ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân, doanh nghiệp còn hạn chế, cơ sở hạ tầng nghề cá và việc kiểm soát hoạt động tàu cá, sản lượng khai thác, truy xuất nguồn gốc chưa đáp ứng yêu cầu.

Một bộ phận tàu cá chưa bảo đảm điều kiện cần thiết, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phối hợp, phát hiện, xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa thường xuyên, đồng bộ" - chỉ thị của Ban Bí thư nêu.

Cảnh sát biển Việt Nam tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển giáp ranh Phú Yên và Bình Định - Ảnh: ANH NGỌC

Cảnh sát biển Việt Nam tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển giáp ranh Phú Yên và Bình Định - Ảnh: ANH NGỌC

Ngăn chặn ngay tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài

Từ thực tế nêu trên, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Ban Bí thư nhấn mạnh đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở ngành, địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo "thẻ vàng" trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân ven biển, hải đảo về phát triển bền vững ngành thủy sản, chống khai thác IUU.

Chú trọng công tác vận động, nắm tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn ngay từ trong bờ tàu cá và ngư dân cố ý vi phạm, nhất là khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật, bổ sung chế tài xử lý nghiêm vi phạm và khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU.

Chú trọng chính sách nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo quản, chế biến phục vụ xuất khẩu. Có chính sách hỗ trợ hiện đại hóa nghề cá, cải thiện sinh kế, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển, nâng cao cuộc sống.

Ban Bí thư cũng yêu cầu tăng cường quản lý tàu cá, tàu công vụ thủy sản, cảng cá, đội tàu, xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá không giấy phép, không đăng ký, không đăng kiểm. Thực hiện nghiêm việc xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, thực thi pháp luật, xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ, việc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng xuất khẩu

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ‘Hành động không chỉ để gỡ thẻ vàng mà còn vì thế hệ mai sau’Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ‘Hành động không chỉ để gỡ thẻ vàng mà còn vì thế hệ mai sau’

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn ngư dân cùng chung tay, góp sức vì một đại dương xanh, vì hình ảnh Việt Nam. Hành động này không chỉ để gỡ ‘thẻ vàng’ của EC với thủy sản Việt Nam mà còn vì thế hệ mai sau.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên